Аруначала Шива Аруначала Шива Аруначала Шива Аруна Шива

Аруначала Шива Аруначала Шива Аруначала Шива Аруна Шива
Акшая Линга Атма Линга
Теджо Майя Виграха Линга
Иха Пара Сукха Даяка Иша Иха Пара Сукха Дая Ка
Иха Пара Сукха Даяка Саи Иха Пара Сукха Дая Ка
В блокнот
Разучить
Закрыть